Päis

Reisidiilid OÜ privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu isikuandmete kaitse üldmäärusega (edaspidi isikuandmete kaitse määrus) („Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2016/679, 27. aprill 2016, füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta“).

1. Kes me oleme?

Reisidiilid.ee lehekülge haldab Reisidiilid OÜ (Registrikood: 12472112, käibemaksukohuslase number: EE101740010), mis on reisiettevõte ja töötleb igapäevase majandustegevuse käigus isikuandmeid erinevate reisi- ja turismiga seotud teenuste läbiviimiseks ja vahendamiseks. Meiega saab ühendust e-posti aadressil  info@reisidiilid.ee.

Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate Reisidiilid OÜ poolt Teile teenuse osutamiseks töödeldavate isikuandmete kaitseks kasutatavatest põhimõtetest ja töötlemise viisidest. Reisidiilid.ee veebisaiti külastades või kasutama asudes või päringu tegemisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Reisidiilid OÜ jätab endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika tingimusi muuta tehes selle kättesaadavaks Reisidiilid.ee veebilehel. Privaatsuspoliitika tingimuste muutmine on vajalik eelkõige selleks, et hoida see ajakohase ja kõigi isikuandmete kaitse nõuetega vastavuses.

2. Milliseid isikuandmeid me kogume ja töötleme?

1) Inimeste puhul, kes teevad päringu reisi,- või reisiga seotud teenusele (reisipaketid, lennud, majutus, transfeerid, ekskursioonid, reisikindlustus) võime koguda me teenuse pakkumiseks järgmist infot       (kogutavad andmed võivad sõltuvalt teenuse iseloomust varieeruda):

 • Nimi;
 • E-posti aadress;
 • Telefoni number;
 • Sünniaeg;
 • Sugu;
 • Dokumendi info;
 • Isikukood;
 • Aadress;
 • Kodakondsus;
 • Liikumispuude olemasolu;
 • Toitumisinfo ja allergiad;
 • Maksetehingute info;
 • Külastatavad sihtkohad (lennud, hotellibroneeringud jms);
 • Järelmaksu taotlemiseks vajalik info. Järelmaksu teenuse soovimisel, küsime eelkõige järgmisi andmeid:

– Mitmeks kuuks soovitakse jagada järelmaksu
– Mis kuupäevast soovitakse järelmaksu alustada
– Järelmaksu taotleja nimi
– Järelmaksu taotleja isikukood
– Järelmaksu taotleja töökoht (firma nimi) ning töötatud aeg (kuudes)
– Järelmaksu taotleja töötasu (neto)
– Järelmaksu taotleja elukoha aadress ning postiindeks
– Järelmaksu taotleja telefoni number
– Järelmaksu taotleja e-maili aadress
– Järelmaksu taotleja igakuised finantskohustused (palk, tööstaaž jms).

Teie poolt vastava järelemaksu teenuse tellimiseks esitatud isikuandmed edastame vastava teenuse pakkujale (Liisi Järelmaks), kellelt nõuame isikuandmete töötlemise nõuetele vastavust kehtivale seadusandlusele.

 • Reisikindlustus teenuse vahendamiseks vajalikud andmed.
  Reisikindlustuse vahendamise osutamiseks vajame Teilt eelkõige isikuandmeid nagu nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress ja telefoninumber. Teie poolt vastava teenuse tellimiseks esitatud isikuandmed edastame kindlustusandjale (If P&C Insurance AS), kellelt nõuame isikuandmete töötlemise nõuetele vastavust kehtivale seadusandlusele. Teie poolt tellitud kindlustusteenuse lepingu täitmise käigus võivad meile teatavaks saada muuhulgas ka andmed Teie või Teie pereliikme haigestumise kohta (kindlustusjuhtum, reisitõrkekindlustus), õnnetusjuhtumi kohta ja ravikulude kohta aga ka muude ettenägematute kindlustusjuhtumite tõttu teatavaks saanud isikuandmed.

2) Inimeste puhul, kes külastavad meie veebilehekülge, töötleme ja salvestame me järgmist infot:

 • Emaili aadress (uudiskirjaga liitunutelt) ja käitumist emaili saatmise järel (kirja avamine, sellele klikkimine jms). Uudiskirja ei saada me rohkem kui 6 korda kuus ja seal kajastame reisiga seotud pakkumisi ja auhinnamänge. Emaili aadresse kasutame ka sihitud sostiaalmeedia turunduse sihtrühmade loomiseks;
 • IP aadress, geograafiline asukoht, brauseri ja operatsioonisüsteemi info ning muu lehe kasutusega seotud info;
 • Andmed sotsiaalmeedia kohta (näiteks kliendi tagasiside meie Facebooki lehel)
 • Küpsised.

3. Küpsised

Reisidiilid OÜ kasutab oma veebilehel Reisidiilid.ee küpsiseid (cookies). Küpsised on väikesed failid, mis laaditakse alla kasutaja seadmele võrgulehtede poolt, mida veebilehe kasutaja külastab. Küpsiste kasutamise eesmärk on eristada kasutajat veebilehte külastavatest teistest isikutest ning suurendada läbi saadud informatsiooni veebilehe Reisidiilid.ee kasutusmugavust.

Küpsise abil salvestatakse info kasutaja IP, veebilehitseja tüübi ning versiooni, Reisidiilid.ee külastamise aja ja kestuse kohta, kasutaja eelistuste ja huvide kohta, jms.Reisidiilid.ee veebilehel kasutatavad küpsised või küpsised, mida kasutavad meie poolt kasutatavad kolmandad osapooled.

Reisidiilid.ee veebilehel kasutatavad küpsised:

 • Tehnilised ja funktsionaalsed küpsised – võimaldavad külastajatel veebilehte kasutada ning muuta selle kasutamine mugavamaks.
 • Analüütilised küpsised – aitavad meil pidada statistikat veebilehe kasutatavuse ja külastatavuse kohta ning analüüsida veebikülastajate käitumist lehel. Reisidiilid OÜ kasutab saadud teavet Reisidiilid.ee veebilehe teenuste igakülgseks parandamiseks ja täiendamiseks.
 • Kommertsliku eesmärgiga küpsised – kasutame neid Teile reklaami esitamiseks ja suunamiseks Reisidiilid.ee veebilehel ja ka teistel Teie poolt külastatavatel veebilehtedel (eelkõige nt Facebook ja Google), eesmärgiga, et Reisidiilid.ee külastajad näeksid just neid huvitava sisuga reklaame.
 • Browser Notification (brauseri teade/ notifikatsioon) – Reisidiilid OÜ saadab läbi ettevõtte OneSignal Inc,onesignal.com, brauseri teateid juhul, kui Te olete selle teenuse saamiseks andnud Reisidiilid.ee veebilehel vastava nõusoleku. Onesignali süsteemi jõuab Teie IP tunnus krüptitud kujul.

Reisidiilid.ee veebilehel kasutavad küpsiseid ka välised ehk teised veebiteenuste pakkujaid, nagu Facebook, Inc., Google Inc, OneSignal Inc, Webgains Ltd, HotelsCombined Pty Ltd, Booking.com B.V.

Kui Te ei soovi, et küpsiseid salvestatakse Teie arvutisse, siis saate need blokeerida oma veebilehitseja sätetes.

Juhime Teie tähelepanu, et Reisidiilid.ee veebilehe külastamine on võimalik ka küpsiste kasutamist keelates, võib siiski juhtuda, et teatud teenused või saidi teatud osad ei tööta ootuspäraselt. Küpsistest keeldumine võib piirata Reisidiilid.ee veebilehe kasutamisvõimalusi.

Tähele tuleb ka panna, et Reisidiilid.ee veebileht sisaldab ka linke teistele veebilehtedele ning Reisidiilid OÜ ei vastuta andmete jagamise eest teistel veebilehtedel ega teiste veebilehtede privaatsuspoliitika eest.

Nõusolek seotud- ja teenuse jaoks vajalike isikuandmete kogumisele antakse teenuse tellimisel tellija isiku poolt teenuse tellimise hetkel. Teenuse tellimisega loetakse nõusolek antuks vastava ajatempliga.

4. Kuidas ja miks me isikuandmeid töötleme?

 • Reisiga seotud teenuste pärinutele vastamiseks ja teenuse läbiviimiseks (reisipaketid, lennud, majutus, transfeerid, ekskursioonid, reisikindlustuse vahendamine, järelmaks);
 • Kliendisuhtluseks (identifitseerimiseks, suhtlemiseks ja teenuste kohta vajalike teadete saatmiseks);
 • Meeldetuletusteks (kui reisipaketi broneeerimine jäi pooleli, võime saata meeldetuletuse broneeringu lõpuniviimiseks)
 • Turunduslikul eesmärgil; Reisidiilide kontaktibaasis olles võime töödelda teie nime ja e-posti aadressi või mobiiltelefoninumbrit turunduslikul eesmärgil sotsiaalmeedias- ja internetiturunduses (Facebook, Instagram, Google jt) sihitud reklaami tegemisel.
 • Uudiskirja saatmise eesmärgil (kui inimene on uudiskirja meilt tellinud. Uudiskirja tellimusest saab igal hetkel loobuda klikkides uudiskirja all vastavale lingile);
 • Loosimistel ja muudel sarnastel mängudel kasutame isikuandmeid selleks, et loosi läbi viia ja võitjaga ühendust saada;
 • Statistika tegemise eesmärgil;

5. Kus ja kui kaua me isikuandmeid hoiame?

Isikuandmeid hoitakse meie või meie poolt määratud kolmanda osapoole süsteemides, kes ei oma isikuandmetele ligipääsu ega kasuta isikuandmeid muuks otstarbeks, kui üksnes hoiustamiseks ja varundamiseks.

Me ei hoia ega säilita isikuandmeid kauem, kui see on vajalik. Vastava vajaduse lõppemisel teie isikuandmed kustutatakse. Säilitamise periood võib tuleneda Teiega sõlmitud lepingust, kehtivast seadusandlusest (nt raamatupidamisega seotud seadused või aegumistähtajaga seotud seadused, muu eraõigus) või Reisidiilid OÜ õigustatud huvist. Kui andmesubjekt soovib olla unustatud, kustutame tema andmed sellisel määral, mida seadusandlus ei reguleeri.


6. Isikuandmete avaldamine kolmandatele isikutele

Jagame isikuandmeid kolmandatele osapooltele (samuti rahvusvahelistele ettevõtetele Eestist väljaspool) üksnes siis, kui seda on vaja reisiteenuse täitmiseks ja üksnes ulatuses, mis on minimaalselt vajalik Teile reisiteenuse või sellega seotud teenuse osutamiseks. Näiteks erinevad lennufirmad ja lennupileteid vahendavad ettevõtted, hotellid ja hotelle vahendavad ettevõtted, kindlustusseltsid, pangamaksete pakkujad, liisingu pakkujad jt. Me ei müü ega jaga isikuandmeid kolmandate isikutega v.a. nendega, kellega neid tuleb jagada seaduse alusel või reisi- või reisiga seotud teenuse täitmiseks. Kui teenuse osutamiseks on vaja edastada andmeid väljapoole Euroopa Liitu või nendega võrdsustatud territooriumitele, on isikuandmete kaitse määruse artikli 45 kohaselt vajadus garanteerida isikuandmete kaitse võrdväärne tase väljapool ELi piire vähemalt samal tasemel, kui see on ELi piires. Juhul, kui sihtriigi territooriumil ei ole meile teadaolevalt isikuandmete kaitse tase võrdväärne ELi territooriumil kehtiva tasemega, siis me teavitama Teid vastavast asjaolust kirjalikult e-posti teel ning Teil on võimalik anda oma andmete edastamiseks või edastamise keelamiseks vastav kinnitus.


7. Ligipääs andmetele ja lisainformatsioon

Soovi korral saate rohkem teavet enda isikuandmete töötlemise kohta. Selleks palun saatke meile digitaalselt allkirjastatud avaldus e-posti aadressil info@reisidiilid.ee. Võimalik on paluda parandada või eemaldada Teie kohta käivad andmeid, mis on ebakorrektsed või mille talletamist Te ei soovi.

8. Kaebuste esitamine

Teil on igal ajal õigus ühendust võtta Reisidiilid OÜga, esitada päringuid, nõuda Teie kohta käivate isikuandmete muutmist, kustutamist või teavet, millises ulatuses Teie isikuandmeid töödeldakse ning esitada kaebuseid Teie isikuandmete töötlemise kohta e-posti aadressil info@reisidiilid.ee.

Reisidiilid OÜ andmekaitse spetsialistiga saad kontakti e-posti aadressil info@reisidiilid.ee, kust teie kiri suunatakse edasi andmekaitse spetsialistile.

Reisidiilid OÜ vastab Teie poolt esitatud päringule või kaebusele üldjuhul esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 30 kalendripäeva jooksul.

Lisaks on Teil alati õigus ja võimalus enda isikuandmete töötlemise rikkumise kohta esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile. Kui Teie alaline elukoht on mõnes muus EL liikmesriigis, leiate vastava asutuse kontaktinfo sellelt aadressilt.