Päis

Fotokonkursi „Minu eriline reisihetk“ tingimused

1. Konkursi korraldaja on Reisidiilid OÜ (Registrikood: 12472112)

2. Fotode konkursile esitamine toimub reisidiilid.ee veebilehe kaudu

3. Fotode üleslaadimise tähtaeg on 20-30.09.2018

4. Iga konkursil osaleja saab esitada ühe foto.

5. Foto üleslaadimisega nõustub konkursil osaleja käesolevate konkursitingimustega.

6. Konkursile esitatud fotod avaldatakse vastavas kataloogis Reisidiilide Facebook’i lehel koos esitaja nime, foto pildistamispaiga ja kirjeldusega. Samuti korraldajal on õigus kasutada konkursile esitatud fotosid hiljem (näiteks enda reisipakkumiste juures kodulehel või sotsiaalmeedias).

7. Reisidiilide poolt määratud žürii valib konkursile esitatud fotode seast 10 parimat, mis avaldatakse alates 3. oktoobrist like’ide kogumiseks ükshaaval Reisidiilide Facebook’i lehel koos esitaja nime, foto pildistamispaiga ja kirjeldusega. Konkursi võitjaks on see, kelle foto 24 avaldamisele järgneva tunni jooksul kogub kõige enam Facebooki like´si (või teisi positiivseid emotisoone, nagu Love, Wow). Like’id, mis antakse hiljem kui 24 tunni möödudes, võitja määramisel arvesse ei lähe. Finaali pääsenuid teavitatakse sellest e-maili teel.

8. Fotokonkursi peaauhinnaks on reisipakett Küprosele (lennupiletid Tallinnast või Riiast Paphosele 10kg käsipagasiga) koos konkursi korraldaja poolt valitud majutusega 4ks ööks. Reisidiilid OÜ pakub võitjale välja vähemalt 4 erinevat kuupäeva reisile minekuks vahemikus 1-20.12.2018 ja 15.01.2019-01.04.2019, mille vahel on võimalik võitjal endale sobivad reisikuupäevad valida. Pakett ei sisalda toitlustust, transfeere, ekskursioone ega teisi tasulisi lisateenuseid. Teise ja kolmanda koha saavutanud saavad üllatusauhinna.

9. Võtja täisnimi avaldatakse Reisidiilide Facebook’i lehel ja veebis, võitjaga võetakse ühendust konkursil osaleja poolt esitatud e-posti aadressil.

10. Kui võitjaga ei saada ühendust hiljemalt 1.11.2018, kaotab võitja õiguse auhinnale.

11. Konkursil osaleja annab Reisidiilidele kogu maailmas kehtiva tähtajatu ja tasuta lihtlitsentsi konkursile esitatud foto kasutamiseks käesolevates konkursitingimustes toodud viisil ja tingimustel.

12. Konkursil osaleja kinnitab foto üleslaadimisega, et ta on foto autor, kõik foto autoriõigused kuuluvad talle ning ta pole teinud mistahes tehinguid, mis takistaksid foto kasutamist käesolevates konkursitingimustes toodud viisil.

13. Konkursil osaleja kinnitab foto üleslaadimisega, et foto kasutamine käesolevates konkursitingimustes toodud viisil ei riku ühegi isiku õigusi, sh omandiõigus, autoriõigus, õigus isikuandmete töötlemisele, õigus eraelu puutumatusele.

14. Reisidiilidel on õigus kõrvaldada konkursilt fotod, mis ei vasta konkursi tingimustele või on Reisidiilide hinnangul ebasobilikud.

15. Konkursil osaleja annab nõusoleku töödelda konkursil osaleja poolt esitatud isikuandmeid konkursi läbiviimise eesmärgil. Reisidiilide reisipakkumiste saamiseks on osalejal võimalik anda eraldi nõusolek konkursitööd esitades.

16. Konkursil osalejal on õigus saada teavet tema isikuandmete töötlemise kohta ning nõuda ebaõigete andmete parandamist. Samuti on konkursil osalejal õigus isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek igal ajal tagasi võtta, nõuda isikuandmete töötlemise lõpetamist, kustutamist ja sulgemist, kui andmete töötlemine ei vasta õigusaktidele.

17. Reisidiilidel on õigus muuta lõpetada konkurss ennetähtaegselt või muuta selle tingimusi, teatades sellest kodulehel

18. Lisainformatsiooni saamiseks ning pretensioonide esitamiseks kirjutada info@reisidiilid.ee